Chovatelská stanice německých boxerů F o r t u n a    v i v a

 A k t u a l i t y
P s i
F e n y
K r y t í
Š t ě ň a t a
O d ch o v y
In m e m o r i a m
O d k a z y
K o n t a k t


Aktualizováno:
  10. 9. 2018

 

 

Aktuality:  

Vrh „R“ Fortuna viva 12. 7. 2018  

Bono Indigo Optima grata x Maia Lucia Fortuna viva